PatronService

Wskazówki dotyczące pakowania. O tym warto pamiętać!

Jak pakować przesyłki o standardowych wymiarach?

Paczka standardowa powinna mieć foremny kształt prostopadłościanu, nie powinny być dołączone do niej żadne elementy wystające np. tuba, opakowanie nie może być zniszczone. Przesyłka standardowa, to przesyłka, której opakowanie umożliwia łatwe poruszanie się jej po sorterze, który automatycznie sortuje paczki. Każdy podwykonawca ma swoje indywidualne parametry przesyłki standardowej, poznaj je abyś nie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Pamiętaj, że przesyłka standardowa, to przesyłka o regularnych kształtach oraz zawartości zgodnej z wymogami przewoźnika zawartymi w regulaminie.

Niezależnie od rodzaju przesyłki jej cena ustalana jest albo na podstawie wagi rzeczywistej i uwzględnia jej wagę własną wraz z opakowaniem, albo wagi gabarytowej, na podstawie wymiarów przesyłki wedle wzoru:

DPD – (szerokość x długość x wysokość)/6000.

Fedex – (szerokość x długość x wysokość)/4000.

InPost – (szerokość x długość x wysokość)/6000.

UPS – (szerokość x długość x wysokość)/5000.

Poczta Polska – (szerokość x długość x wysokość)/6000.

Paczka standardowa DPD:
 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg
 • Maksymalna długość: 150 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
Paczka standardowa Fedex:

Paczka standardowa w firmie FedEx również musi mieć kształt prostopadłościanu, a jej waga nie powinna przekraczać 35 kilogramów. Najdłuższa krawędź może mieć maksymalnie 150 cm, a pozostałe powinny być krótsze niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi powinna się zmieścić w 180 cm. Paczka standardowa to także koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkąta. Ponadto należy pamiętać, że opakowanie powinno być wykonane z materiału, które będzie można swobodnie przesuwać po gładkich i płaskich powierzchniach sortera.

Paczka standardowa UPS:
 • do 30 kg wagi rzeczywistej,
 • maksymalna długość 100 cm,
 • drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm,
 • najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 300 cm.
Paczka standardowa InPost:

Paczka w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. W przypadku paczki kurierskiej wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 120 cm, a suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm.

Paczka InPost Paczkomaty:

Gabaryt „A”

 • minimalna wysokość przesyłki – 1 mm,
 • maksymalne wymiary przesyłki w mm (wysokość x szerokość x długość) – 80 x 380 x 640,
 • maksymalna waga przesyłki – 25 kg.

Gabaryt „B”

 • minimalna wysokość przesyłki – 81 mm,
 • maksymalne wymiary przesyłki w mm (wysokość x szerokość x długość) – 190 x 380 x 640,
 • maksymalna waga przesyłki – 25 kg.

Gabaryt „C”

 • minimalna wysokość przesyłki – 191 mm,
 • maksymalne wymiary przesyłki w mm (wysokość x szerokość x długość) – 410 x 380 x 640,
 • maksymalna waga przesyłki – 25 kg.
Paczka Ambro

Paczka standardowa, to taka paczka, której długość nie przekracza 200 cm oraz suma 3 wymiarów nie przekracza 300 cm, a waga nie przekracza 50kg.

Usługa spedycji na przesyłce, której długość przekracza 200 cm nazywamy dłużycą. Maksymalna długość najdłuższego boku to 400 cm, natomiast suma pozostałych dwóch boków nie może przekroczyć 50cm.

Usługi na przesyłkach nie objętych powyższymi założeniami wymaga indywidualnych ustaleń operacyjnych oraz finansowych

Paczka niestandardowa

Paczka niestandardowa, to paczka wykraczająca poza standardowe wymiary lub/i wagę u danego przewoźnika, z zawartością, którą dany przewoźnik oznaczył w swoim regulaminie jako niestandardowy np. szkło.  Przedmioty w opakowaniu o nieregularnym kształcie – okrągłym, cylindrycznym, owalnym, nieforemny przedmiot owinięty folią stretch, opakowanie o lepkiej powierzchni     lub/oraz z wystającymi elementami, zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny, oznakowane naklejkami: „góra”, „nst”.

Paczka niestandardowa DPD:

O paczce niestandardowej mówimy, gdy spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera – Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.
 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
Paczka niestandardowa Fedex

Paczki o nieregularnych kształtach (cylindrycznych, owalnych), wymiarach, wadze (nie nadające się do transportu na paletach i mające powyżej 35 kilogramów), z wystającymi elementami oraz zawartości wrażliwej na uszkodzenia, które nie mogą być sortowane mechanicznie, czyli bez udziału pracowników magazynu kwalifikuje się jako paczki niestandardowe. Mogą to być m.in.: paczki łatwo przewracające się, o luźnej zawartości, zawierające różnego rodzaju materiały budowlane, a także przesyłki, które ze względu na swoją zawartość lub wymiar mogą uszkodzić inne przesyłki.

Paczka niestandardowa UPS
 • Do 70 kg wagi rzeczywistej,
 • Maksymalna długość paczki – 270 cm,
 • Drugi, dłuższy bok przekracza 76 cm,
 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna,
 • Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej,
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia),
 • Paczki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm,
 • Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 30 kg,
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki przekracza 30 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.

Duża Paczka

Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.

Paczka niestandardowa InPost

Paczką niestandardową jest Element, którego jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub których suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również Elementy Przesyłki o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi częściami.

Palety

Geis

Paleta krajowa

 • maksymalna waga palety: 1000 kg,
 • wymiary podstawy palety: 120 cm x 80 cm, maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą): 220 cm,
 • towar nie wystaje poza obrys palety.

Półpaleta krajowa

 • maksymalna waga palety: 100 kg,
 • wymiary podstawy palety: 80 cm x 60 cm, maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą): 220 cm,
 • towar nie wystaje poza obrys palety.

Przemysłowa paleta krajowa

 • maksymalna waga palety: 1000 kg,
 • wymiary podstawy palety: 120 cm x 100 cm lub 120 cm x 120 cm,
 • maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą): 220 cm,
 • towar nie wystaje poza obrys palety.
Ambro

Paleta standardowa

 • maksymalne wymiary – 120x80cm,
 • wysokość do 180cm (z nośnikiem),
 • waga do 200kg.

Przesyłka paletowa niestandardowa

 • towary umieszczone na palecie o wymiarach powyżej 80 cm x 120 cm lub, której zawartość wystaje poza obrys palety,
 • maksymalny nośnik palety nie może przekroczyć dwóch miejsc paletowych,
 • waga do 200kg.
Paleta Poczta Polska
 • standardowe wymiary podstawy 120x80cm,
 • maksymalna waga ładunku – 1000 kg,
 • maksymalna wysokość – 180cm (nośnik jest wliczony do wymiarów przesyłki),
 • maksymalne wymiary palety, to 120x120x180cm,
 • do palet większych niż wymiar standardowy, doliczane zostają dodatkowe opłaty za niestandard lub dopłatę za paletę przemysłową.
Paleta Fedex
 • towary umieszczone na palecie o wymiarach powyżej 80 cm x 120 cm lub, której zawartość wystaje poza obrys palety,
 • wysokość nie jest większa niż 180 cm (wraz z podstawą).
Paleta DPD
 • Maksymalna waga palety – 700 kg,
 • Maksymalne wymiary podstawy palety – 80 cm x 120 cm,
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm,
 • Towar nie wystaje poza obrys palety.

Wysyłka części samochodowych

W naszej ofercie znalazła się propozycja na tanią wysyłkę części motoryzacyjnych. Nie wszystkie firmy kurierskie podejmują wyzwanie jakim jest przewóz części samochodowych – często ze względu na duży gabaryt, wysoką wagę czy nieregularny kształt przesyłki.
Zdarza się, że firma kurierska życzy sobie wysokich dopłat do przesyłek zawierających powyższy asortyment. Za naszym pośrednictwem i dzięki naszej zróżnicowanej ofercie, wysyłka części motoryzacyjnych przestanie być bardzo kosztownym procesem.
Części samochodowe są ładunkiem, który wymaga szczególnej uwagi w trakcie transportu oraz szczególnego przygotowania do wysyłki, konieczne jest wyczyszczenie – smary, oleje powinny być usunięte z przewożonych przedmiotów.

Jak pakować poszczególne części samochodowe?

Zderzak

minimum dwa rodzaje zabezpieczenia:

 • karton,
 • folia bąbelkowa,
 • tektura falista,
 • stretch na całości powierzchni towaru.
Maska

minimum dwa rodzaje zabezpieczenia:

 • podwójny wypełniacz kartonowy, filcowy lub folia bąbelkowa,
 • potrójnie zabezpieczone dolne narożniki, stretch na całości powierzchni towaru,
 • taśmy bindujące w celu bezpiecznego przenoszenia.
Drzwi

jeśli jest możliwość – opuszczona szyba, minimum dwa rodzaje zabezpieczenia:

 • podwójny wypełniacz kartonowy, filcowy lub folia bąbelkowa,
 • potrójne zabezpieczone dolne narożniki, stretch na całości powierzchni towaru
Skrzynia biegów

dopuszczalna masa – 200kg wagi rzeczywistej:

 • wypełniacz kartonowy, filcowy lub folia bąbelkowa,
 • stretch na całości powierzchni towaru,
 • taśmy bindujące w celu bezpiecznego przenoszenia.
Klapa bagażnika z szybką

tylko na paletach:

 • podwójny wypełniacz kartonowy, filcowy lub folia bąbelkowa,
 • potrójnie zabezpieczone dolne narożniki,
 • stretch na całości powierzchni towaru,
 • taśmy bindujące w celu bezpiecznego przenoszenia.
Klapa bagażnika bez szyby:
 • podwójny wypełniacz kartonowy lub filcowy,
 • potrójnie zabezpieczone dolne narożniki,
 • folia bąbelkowa lub stretch na całości powierzchni towaru.

Pamiętaj

 • Do wyceny przesyłki o nietypowych wymiarach, potrzebne są wszystkie parametry paczki.

 • Cena uzależniona jest od wielkości gabarytu, a nie wagi rzeczywistej paczki.

 • Przesyłkami gabarytowymi mogą być sprzęty AGD czy meble, cena przesyłki gabarytowej jest wyższa od kwoty za paczkę standardową z dostawą do odbiorców w Polsce.

 • Sprawdź standard dla paczki standardowej i niestandardowej.

Jak pakować szkło i porcelanę?

Musisz zadbać o opakowanie zewnętrzne – wybierz mocny, sztywny, nieuszkodzony karton. Najlepiej każdy z elementów spakować oddzielnie, ponieważ szkło czy ceramika to przedmioty ciężkie. Zadbaj również o zapas folii bąbelkowej i wypełniaczy w postaci gąbki, styropianu lub tkanin. Każdy przedmiot starannie owiń folią bąbelkową, a następnie taśmą do pakowania. Jeśli wysyłasz talerze, to możesz wysłać je w jednej paczce ale pamiętaj aby każdy z nich, osobno zabezpieczyć, a dla większego bezpieczeństwa, po ułożeniu talerzy w jeden stosik – owiń go dodatkowo.  Pamiętaj, aby przedmioty, które znajdują się wewnątrz opakowania nie przemieszczały się, nie mogą uderzać jeden o drugi. W roli wypełniacza najlepiej sprawdza się styropian w postaci tzw. chrupek S, „chipsów” lub skropaku. Jeżeli przedmioty ze szkła lub ceramiczne nie mają kanciastych krawędzi, można stosować poduszki powietrzne. Pamiętaj, aby paczka była dodatkowo oznaczona odpowiednimi naklejkami, np. „uwaga szkło”.

.

Jak wysłać AGD?

Sprzęt AGD np. pralka, lodówka czy kuchenka, ze względu na swój gabaryt transportowany powinien być wyłącznie na palecie. Musisz pamiętać, że kurier nie przywiezie Ci palety, towar odbierany jest wyłącznie na palecie, a także odpowiednio zapakowany. Przesyłka musi znajdować się w miejscu umożliwiającym załadunek, nie może znajdować się w domu.

Mniejszy sprzęt AGD np. kuchenka mikrofalowa lub ekspres do kawy, powinien być spakowany w karton o regularnych kształtach. Najlepiej jeśli produkt pakowany jest w oryginalne pudełko producenta, jeśli nie masz takiego, sprzęt spakuj w kartonowe pudełko o kształtach zbliżonych do oryginalnego, nigdy nie pakuj towaru w zbyt duże opakowanie i nie zostawiaj w środku miejsca, towar nie może przesuwać się wewnątrz kartonu. Sprzęt najlepiej zabezpieczyć dodatkowo styropianowymi nakładkami/narożnikami, folią bąbelkową lub w ostateczności kartonem. Opakowanie musi być odporne na wstrząsy, wywoływane poprzez automatyczne sortery. Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami – należy je wyjąć, jeśli sprzęt zawiera szklane elementy – należy oznaczyć przesyłkę dodatkową naklejką – „uwaga szkło”.

Jak pakować elektronikę?

Sprzęt elektroniczny np. radio lub telewizor, powinien być spakowany w karton o regularnych kształtach. Najlepiej jeśli produkty pakowane są w oryginalne pudełka producenta, jeśli nie masz takiego, sprzęt spakuj w kartonowe pudełko o kształtach zbliżonych do oryginalnego, nigdy nie pakuj towaru w zbyt duże opakowanie i nie zostawiaj w środku miejsca, towar nie może przesuwać się wewnątrz kartonu. Sprzęt najlepiej zabezpieczyć dodatkowo styropianowymi nakładkami/narożnikami, folią bąbelkową lub w ostateczności kartonem. Opakowanie musi być odporne na wstrząsy, wywoływane poprzez automatyczne sortery. Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami – należy je wyjąć, jeśli sprzęt zawiera szklane elementy – należy oznaczyć przesyłkę dodatkową naklejką – „uwaga szkło”.