PROD

PatronService

Kontakt

Formularz kontaktowy

    Administratorem danych osobowych jest Solid S.A. (właściciel Patron Service) z siedzibą przy ul.
    Postępu 17, 02-676 Warszawa.Pełna treść Klauzuli informacyjnej RODO

    Nota prawna

    SOLID Spółka Akcyjna, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego: 502.000,00 zł Numer KRS 0000283014 NIP 521-344-40-19