PROD

PatronService

Polityka prywatności & COOKIES

Informacja ogólna

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie, w związku z realizacją przez Solid S.A., właściciela marki Patron Service.

Dokładamy należytej staranności, aby Pastwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby ich zbierania i wykorzystywania oraz prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Patron Service – Solid S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa. Oznacza to, że Solid S.A. decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym w zakresie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@solidsa.pllub poprzez korespondencję tradycyjną na adres: Solid S.A., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych

Solid S.A., jako Administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki techniczne i organizacyjne poddawane są przeglądom i uaktualnieniom. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres email). Większość danych uzyskujemy bezpośrednio od Państwa np. w trakcie kontaktu z nami lub podczas korzystania z naszych usług.

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z naszego serwisu internetowegoprzetwarzamy dane podane w formularzu rejestracyjnym, podczas zakładania konta, dane dotyczące aktywności w serwisie lub aplikacji (np. interakcji z treściami itp.) oraz dane dotyczące urządzenia (dane zebrane przy pomocy plików cookies, dane dotyczące przeglądarki, adres IP). Więcej na temat plików cookies w części „Polityka cookies”.

W sytuacji, gdy są Państwo naszymi partnerami biznesowymiprzetwarzamy dane takie, jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące pełnionej funkcji, współpracy, zamówień oraz rozliczeń. W przypadku, jeżeli są Państwo stroną umowy, dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. W przypadku, jeżeli są Państwo przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Solid S.A., dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy.

Cele przetwarzania:Podstawy prawne:
Świadczenie usług Patron ServiceRealizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Administrowanie infrastrukturą oraz zapewnienie jej odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa świadczonych usługPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na administrowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury oraz usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Umożliwienie korzystania z serwisu, prowadzenie statystyk oraz ulepszanie świadczonych usługPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dostosowywaniu, ulepszaniu i rozwijaniu oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Prowadzenie marketinguNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu naszych produktów, przekazywaniu informacji na temat aktualnej oferty Patron Service
Wyświetlanie reklam lub ofert, które mogą mieć związek z Państwa aktywnością w serwisach i/lub z  lokalizacjąNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na wyświetlaniu reklam i ofert, którem mogą być dopasowane, z uwagi na łączącą nas umowę, prowadzoną współpracę lub Twoją zgodą na użycie plików cookies i podobnych technologii lub informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych
Realizacja umowy i prowadzenie współpracy z klientami, partnerami, kontrahentamiGdy są Państwo klientami biznesowymi, partnerami, kontrahentami Patron Service (Solid S.A.) przetwarzamy dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Obsługa zapytania/zgłoszenia, rozpatrzenie skargi, reklamacjiNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg;
Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowychObowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Dochodzenie, ustalenie i obrony przed roszczeniamiPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w powyżej tabeli. Usuniemy je, gdy przestaną być potrzebne do ww. celach. Twoje dane przechowujemy, w szczególności:

 • w celu realizacji umowy i świadczenia usług do czasu wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki, w szczególności obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przetwarzać dane niezbędne dla realizacji tych obowiązków przez okres wymagany przez prawo;
 • gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.   

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne do skorzystania z usług Patron Service np. do zawarcia z nami umowy lub rozpatrzenia Państwa sprawy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez nas usług lub podjęcia innych działań.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, operatorom płatności, podmiotom wspierającym nas w windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych przez prawo, Państwa dane mogą zostać przekazane także organom publicznym.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do ich przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zmiany Polityki prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

Polityka cookies

Strona internetowa www.patronservice.pl oferuje usługę przesyłek kurierskich, realizowaną przez Solid S.A. – właściciela Patron Service i używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody przy korzystaniu z serwisu.

Pliki cookiesto dane informatyczne przechowywane w komputerze użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz unikalny numer.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne –  to pliki tymczasowe, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki,
 • stałe – te pliki przechowywane są w komputerze użytkownika  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies najczęściej mają zastosowanie do:

 • zapamiętywania informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
 • zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień i preferencji,
 • zapamiętywania haseł i loginów,
 • analizy czasu spędzanego na danej stronie oraz popularności strony,

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym klauzula informacyjna, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.patronservice.pl